סימן רעז: שלא להפוך היריעה על פניה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעז: שלא להפוך היריעה על פניה

סימן רעז: שלא להפוך היריעה על פניה

 

סעיף א
כתב היריעה ובא להניחה כדי שתתייבש, לא יהפוך הכתב למטה. אע"פ שמכוין כדי שלא יעלה אבק על הכתב, מכל מקום דרך בזיון הוא, אלא יהיה פני הכתב למעלה, ויפרוש עליו בגד.