סימן כו: דין נקב בוושט או בבני מעים קודם השחיטה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כו: דין נקב בוושט או בבני מעים קודם השחיטה

סימן כו: דין נקב בוושט או בבני מעים קודם השחיטה

 

סעיף א
ניקב הוושט בשעת שחיטה כנגד המקום ששחט כבר, טריפה.
 
סעיף ב
שחט הקנה וניקבה הריאה קודם ששחט הוושט, או ששחט הוושט וניקבו בני מעים קודם ששחט הקנה, טריפה.