סימן כז: שלא לחתוך אבר מהבהמה בעודה מפרכסת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כז: שלא לחתוך אבר מהבהמה בעודה מפרכסת

סימן כז: שלא לחתוך אבר מהבהמה בעודה מפרכסת

 

סעיף א
חתך מבהמה לאחר שנשחטה כראוי ועודה מפרכסת, אסור לאכול ממנה עד שתמות הבהמה.