סימן ז: הקובע סכין בגלגל אם מותר לשחוט בו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ז: הקובע סכין בגלגל אם מותר לשחוט בו

סימן ז: הקובע סכין בגלגל אם מותר לשחוט בו

 

סעיף א
יכול אדם לקבוע סכין בגלגל של אבן או של עץ ומסבב הגלגל בידו או ברגלו, ומשים שם צואר הבהמה או העוף עד שישחוט בסביבות הגלגל; ואם המים המסבבים את הגלגל ושם הצואר כנגדו בשעה שסבב ונשחט, הרי זו פסולה, (ל' הרמב"ם שם דין י"ג) ואם פטר אדם את המים עד שבאו וסבבו את הגלגל, ושחט בסביבתו, הרי זה כשר בדיעבד, שהרי מכח אדם בא; במה דברים אמורים, בסביבה ראשונה שהיא מכח האדם, אבל מסביבה שנייה ולאחריה, פסולה שהרי אינה מכח האדם, אלא מכח המים בהילוכן.