סימן ט: השוחט בסכין מלובנת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ט: השוחט בסכין מלובנת

סימן ט: השוחט בסכין מלובנת

 

סעיף א
אם שחט בסכין מלובנת שחיטתו פסולה; ויש מכשירין (אם ידע שהיא מלובנת ונזהר שלא נגע בצדדים).