סימן פה: סימני חגבים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פה: סימני חגבים

סימן פה: סימני חגבים

 

סעיף א
סימני חגבים; כל שיש לו ד' רגלים וד' כנפים, וכנפיו חופין את רוב אורך גופו ורוב היקפו, ויש לו שני כרעים לנתר (פי' לקפץ ולהעתיק ממקום למקום) בהם. ואפילו אין לו עכשיו, ועתיד לגדלם לאחר זמן. ואע"פ שיש בו כל הסימנים הללו, אינו מותר אלא אם כן שמו חגב או שיש להם מסורת ששמו חגב.
 
סעיף ב
חגבים, אינם טעונים שחיטה.
 
סעיף ג
ציר חגבים טמאים, מותר.