סימן כט: שמונה מיני טריפות וסימנם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כט: שמונה מיני טריפות וסימנם

סימן כט: שמונה מיני טריפות וסימנם

 

סעיף א
שמונה מיני טריפות הן, וסימנם: ד"ן חנ"ק נפ"ש; דרוסה, נקובה, חסירה, נטולה, קרועה, נפולה, פסוקה, שבורה. (סימן זה הוא בסמ"ג דף קמ"א ע"ב וב"י לא הביאו).