הלכות בית הבחירה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות בית הבחירה - הקדמה

הלכות בית הבחירה - הקדמה

 הלכות בית הבחירה יש בכללן שש מצות שלש מצות עשה ושלש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) לבנות בית המקדש.

(ב) שלא לבנות המזבח גזית.

(ג) שלא לעלות עליו במעלות.

(ד) ליראה מן המקדש.

(ה) לשמרו סביב.

(ו) שלא להשבית שמירתו.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.