הלכות ביאת המקדש - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות ביאת המקדש - הקדמה

הלכות ביאת המקדש - הקדמה

 הלכות ביאת המקדש יש בכללן חמש עשרה מצות שתי מצות עשה ושלש עשרה מצות לא תעשה וזהו פרטן.

(א) שלא יכנס כהן שכור למקדש.

(ב) שלא יכנס בו כהן פרוע ראש.

(ג) שלא יכנס בו כהן קרוע בגדים.

(ד) שלא יכנס כהן בכל עת להיכל.

(ה) שלא יצא כהן מן המקדש בשעת העבודה.

(ו) לשלח טמאים מן המקדש.

(ז) שלא יכנס טמא למקדש.

(ח) שלא יכנס טמא להר הבית.

(ט) שלא ישמש טמא.

(י) שלא ישמש טבול יום.

(יא) לקדש העובד ידיו ורגליו.

(יב) שלא יכנס בעל מום להיכל ולמזבח.

(יג) שלא לעבוד בעל מום.

(יד) שלא יעבוד בעל מום עובר.

(טו) שלא יעבוד זר.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.