הלכות פסולי המוקדשין - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות פסולי המוקדשין - הקדמה

הלכות פסולי המוקדשין - הקדמה

 הלכות פסולי המוקדשין יש בכללן שמונה מצות שתי מצות עשה ושש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) שלא לאכול קדשים שנפסלו או שהוטל בהם מום.

(ב) שלא לאכול פגול.

(ג) שלא יותיר קדשים לאחר זמנם.

(ד) שלא יאכל נותר.

(ה) שלא יאכל קדשים שנטמאו.

(ו) שלא יאכל אדם שנטמא הקדשים.

(ז) לשרוף הנותר.

(ח) לשרוף הטמא.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.