הלכות תמידין ומוספין - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות תמידין ומוספין - הקדמה

הלכות תמידין ומוספין  - הקדמה

 הלכות תמידין ומוספין יש בכללן תשע עשרה מצות שמונה עשרה מצות עשה ואחת מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) להקריב שני כבשים בכל יום עולות.

(ב) להדליק אש על המזבח בכל יום.

(ג) שלא לכבותה.

(ד) להרים את הדשן בכל יום.

(ה) להקטיר קטורת בכל יום.

(ו) להדליק נרות בכל יום.

(ז) שיקריב כהן גדול מנחה בכל יום והיא הנקראת חביתין.

(ח) להוסיף שני כבשים עולות בשבת.

(ט) לעשות לחם הפנים.

(י) מוסף ראשי חדשים.

(יא) מוסף הפסח.

(יב) להקריב עומר התנופה.

(יג) מוסף עצרת.

(יד) להביא שתי הלחם עם הקרבנות הבאות בגלל הלחם ביום עצרת.

(טו) מוסף ראש השנה.

(טז) מוסף יום צום.

(יז) מוסף החג.

(יח) מוסף שמיני עצרת.

(יט) לספור כל איש ואיש שבעה שבועות מיום הקרבת העומר.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.