הלכות ערכין וחרמין - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות ערכין וחרמין - הקדמה

הלכות ערכין וחרמין  - הקדמה

הלכות ערכין וחרמין יש בכללן שבע מצות חמש מצות עשה ושתים מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) לדון בערכי אדם כאשר מפורש בתורה וזהו דין ערכי אדם.

(ב) דין ערכי בהמה.

(ג) דין ערכי בתים.

(ד) דין ערכי שדות.

(ה) דין מחרים נכסיו.

(ו) שלא ימכר חרם.

(ז) שלא יגאל חרם.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.