הלכות נדרים - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נדרים - הקדמה

הלכות נדרים  - הקדמה

הלכות נדרים יש בכללן שלש מצות שתי מצות עשה ואחת מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) שישמור מוצא שפתיו ויעשה כמו שנדר

 (ב) שלא יחל דברו

(ג) שיפר הנדר או השבועה זהו דין הפרת נדרים המפורש בתורה שבכתב

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.