הלכות שחיטה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שחיטה - הקדמה

הלכות שחיטה - הקדמה

הלכות שחיטה יש בכללן חמש מצות שלש מצות עשה ושתים מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) לשחוט ואח"כ יאכל

(ב) שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד

(ג) לכסות דם חיה ועוף

(ד) שלא ליקח האם על הבנים

(ה) לשלח האם אם לקחה על הבנים

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.