הלכות עבדים - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות עבדים - הקדמה

הלכות עבדים - הקדמה

הלכות עבדים יש בכללן שלש עשרה מצות חמש מצות עשה ושמונה מצות לא תעשה וזהו פרטן.

(א) דין קניין עבד עברי.

(ב) שלא ימכר ממכרת עבד.

(ג) שלא יעבדנו בפרך.

(ד) שלא נעבוד בו עבודת עבד.

(ה) שלא נניח גר תושב לרדות בו בפרך.

(ו) להעניק לו בצאתו חפשי.

(ז) שלא יצא ריקם.

(ח) לפדות אמה העבריה.

(ט) ליעדה.

(י) שלא תמכר.

(יא) לעבוד בעבד כנעני לעולם אלא אם כן הפיל לו אדוניו אחד מראשי איבריו.

(יב) שלא להסגיר עבד שברח מחוצה לארץ לארץ ישראל.

(יג) שלא להונות עבד זה הניצל אלינו.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.