הלכות שכנים - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שכנים - הקדמה

הלכות שכנים - הקדמה

הלכות שכנים ענין אלו ההלכות לידע דין חלוק הקרקעות בין השותפין, והרחקת נזק כל אחד מהם משכנו ומבעל המצר שלו, ודין בעל המצר.

וביאור כל הדינין האלו בפרקים אלו.