הלכות תמורה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות תמורה - הקדמה

הלכות תמורה - הקדמה

הלכות תמורה יש בכללן שלש מצות אחת מצות עשה ושתים מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) שלא ימיר בהמה בבהמה.

(ב) שתהיה התמורה קודש אם המיר.

(ג) שלא ישנה הקדשים מקדושה לקדושה.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.