הלכות עבודת כוכבים - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות עבודת כוכבים - הקדמה

הלכות עבודת כוכבים  - הקדמה

הלכות עבודת כוכבים וחקותיהם יש בכללן נ"א מצות שתי מצות עשה ומ"ט מצות לא תעשה וזהו פרטן.

(א) שלא לפנות אחר עבודת כוכבים.

(ב) שלא לתור אחר הרהור הלב וראית העינים.

(ג) שלא לגדף.

(ד) שלא יעבוד אותה כדרך עבודתה.

(ה) שלא ישתחוה לה.

(ו) שלא לעשות פסל לעצמו.

(ז) שלא לעשות פסל אפילו לאחרים.

(ח) שלא לעשות צורות אפילו לנוי.

(ט) שלא להדיח אחרים אחריה.

(י) לשרוף עיר הנדחת.

(יא) שלא לבנותה.

(יב) שלא ליהנות מכל ממונה.

(יג) שלא להסית יחיד לעבודת כוכבים לעובדה.

(יד) שלא לאהוב המסית.

(טו) שלא לעזוב שנאתו.

(טז) שלא להצילו.

(יז) שלא ללמד עליו זכות.

(יח) שלא ימנע מללמד עליו חובה.

(יט) שלא להתנבא בשמה.

(כ) שלא לשמוע מן המתנבא בשמה.

(כא) שלא להתנבא בשקר ואפילו בשם השם.

(כב) שלא לגור מהריגת נביא שקר.

(כג) שלא לישבע בשם עבודת כוכבים.

(כד) שלא לעשות אוב.

(כה) שלא לעשות ידעוני.

(כו) שלא להעביר למולך.

(כז) שלא להקים מצבה.

(כח) שלא להשתחוות על אבן משכית.

(כט) שלא ליטע אשרה.

(ל) לאבד עבודת כוכבים וכל הנעשה בשבילה.

(לא) שלא ליהנות בעבודת כוכבים ובכל משמשיה.

(לב) שלא ליהנות בציפוי נעבד.

(לג) שלא לכרות ברית לעובדי כוכבים.

(לד) שלא לחון עליהן.

(לה) שלא ישבו בארצנו.

(לו) שלא להדמות במנהגותם ובמלבושם.

(לז) שלא לנחש.

(לח) שלא לקסום.

(לט) שלא לעונן.

(מ) שלא לחבור חבר.

(מא) שלא לדרוש אל המתים.

(מב) שלא לשאול באוב.

(מג) שלא לשאול בידעוני.

(מד) שלא לכשף.

(מה) שלא להקיף פאת ראש.

(מו) שלא להשחית פאת זקן.

(מז) שלא יעדה איש עדי אשה.

(מח) שלא תעדה אשה כלי זיין ועדי איש.

(מט) שלא לכתוב קעקע.

(נ) שלא להתגודד.

(נא) שלא לעשות קרחה על מת.

 

וביאור כל המצות האלו בפרקים אלו.

 

 

אמר אברהם: ותמה אני שהרי היו שם שם ועבר איך לא היו מוחין ואפשר כי מוחים היו ולא אירע להם שישברו את צלמיהם לפי שהיו מתחבאים מהם עד שבא אברהם ושבר צלמי אביו.