הלכות דעות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות דעות - הקדמה

הלכות דעות  - הקדמה

הלכות דעות יש בכללן אחת עשרה מצות חמש מצות עשה ושש מצות לא תעשה וזהו פרטן.

(א) להדמות בדרכיו,

(ב) להדבק ביודעיו,

(ג) לאהוב את ריעים,

(ד) לאהוב את הגרים,

(ה) שלא לשנא אחים,

(ו) להוכיח,

(ז) שלא להלבין פנים,

(ח) שלא לענות אמללים,

(ט) שלא להלוך רכיל,

(י) שלא לנקום,

(יא) שלא לנטור.

וביאור כל המצות האלו בפרקים אלו.