הלכות תלמוד תורה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות תלמוד תורה - הקדמה

הלכות תלמוד תורה  - הקדמה

הלכות תלמוד תורה יש בכללן שתי מצות עשה וזהו פרטן.

(א) ללמוד תורה

(ב) לכבד מלמדיה ויודעיה

וביאור שתי מצות אלו בפרקים אלו.

 

 

בתורה שבעל פה, אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה, ואם למדה אינו כמלמדה תפלות.