הלכות תשובה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות תשובה - הקדמה

הלכות תשובה  - הקדמה

הלכות תשובה מצות עשה אחת והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה.

וביאור מצוה זו ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים אלו.

 

ה' צבאות וגו' אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון.