הלכות יסודי התורה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות יסודי התורה - הקדמה

הלכות יסודי התורה  - הקדמה

הלכות יסודי התורה יש בכללן עשר מצוות שש מצות עשה וארבע מצות לא תעשה וזהו פרטן:

(א) לידע שיש שם אלוה,

(ב) שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה אחר זולתי ה',

(ג) ליחדו,

(ד) לאהבו,

(ה) ליראה ממנו,

(ו) לקדש שמו,

(ז) שלא לחלל שמו,

(ח) שלא לאבד דברים שנקרא שמו עליהם,

(ט) לשמוע מן הנביא המדבר בשמו,

(י) שלא לנסותו,

וביאור כל המצות האלו בפרקים אלו.

 

ברוך הוא יתברך ויתרומם על כל זה.