הלכות שאלה ופקדון - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שאלה ופקדון - הקדמה

הלכות שאלה ופקדון - הקדמה

 הלכות שאלה ופקדון יש בכללן שתי מצות עשה ראשונה דין השואלים, שניה דין שומר חנם.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.