הלכות אישות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות אישות - הקדמה

הלכות אישות - הקדמה

הלכות אישות יש בכללן ארבע מצות שתי מצות עשה ושתי מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) לישא אשה בכתובה וקידושין

ב) שלא תבעל אשה בלא כתובה ובלא קידושין

ג) שלא ימנע שאר כסות ועונה

ד) לפרות ולרבות ממנה

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.