הלכות נערה בתולה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נערה בתולה - הקדמה

הלכות נערה בתולה  - הקדמה

הלכות נערה בתולה יש בכללן חמש מצות שלש מצות עשה ושתי מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) לקנוס המפתה

ב) שישא האונס אנוסתו

ג) שלא יגרש האונס

ד) שתשב אשת מוציא שם רע תחת בעלה לעולם

ה) שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.