הלכות סוטה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות סוטה - הקדמה

הלכות סוטה  - הקדמה

הלכות סוטה יש בכללן שלש מצות אחת מצות עשה ושתי מצות לא תעשה וזהו פרטן.

א) לעשות לסוטה כתורת הקנאות הסדורה בתורה

ב) שלא ליתן שמן בקרבנה

ג) שלא ליתן עליה לבונה

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.