הלכות יבום וחליצה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות יבום וחליצה - הקדמה

הלכות יבום וחליצה  - הקדמה

הלכות יבום וחליצה יש בכללן שלש מצות שתי מצות עשה ומצוה אחת לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) לייבם

ב) לחלוץ

ג) שלא תנשא יבמה לאיש זר עד שתסיר רשות היבם מעליה והאשה שהיא ראויה ליבום נקראת זקוקה לייבם ורשות היבם נקראת זיקה

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.