הלכות גניבה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות גניבה - הקדמה

הלכות גניבה - הקדמה

 הלכות גניבה יש בכללן שבע מצות שתי מצות עשה וחמש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) שלא לגנוב ממון.

ב) דין הגנב.

ג) לצדק המאזנים עם המשקלות.

ד) שלא יעשה עול במדות ובמשקלות.

ה) שלא יהיה לאדם אבן ואבן איפה ואיפה אף על פי שאינו לוקח ונותן בהן.

ו) שלא יסיג גבול.

ז) שלא לגנוב נפשות.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.