הלכות גזילה ואבדה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות גזילה ואבדה - הקדמה

הלכות גזילה ואבדה - הקדמה

 הלכות גזילה ואבדה יש בכללן שבע מצות שתי מצות עשה וחמש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) שלא לגזול.

ב) שלא לעשוק.

ג) שלא לחמוד.

ד) שלא להתאוות.

ה) להשיב את הגזילה.

ו) שלא יתעלם מן האבדה.

ז) להשיב האבדה.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.