הלכות חובל ומזיק -הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות חובל ומזיק -הקדמה

הלכות חובל ומזיק -הקדמה

 הלכות חובל ומזיק מצות עשה אחת והוא דין חובל בחברו או מזיק ממונו

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.