הלכות רוצח ושמירת נפש - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות רוצח ושמירת נפש - הקדמה

הלכות רוצח ושמירת נפש - הקדמה

 הלכות רוצח ושמירת נפש יש בכללן שבע עשרה מצות שבע מצות עשה ועשר מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) שלא לרצוח.

ב) שלא ליקח כופר לנפש רוצח אלא יומת.

ג) להגלות הרוצח בשגגה.

ד) שלא ליקח כופר למחוייב גלות.

ה) שלא יומת הרוצח כשירצח קודם עמידה בדין.

ו) להציל הנרדף בנפשו של רודף.

ז) שלא לחוס על הרודף.

ח) שלא לעמוד על דם.

ט) להפריש ערי מקלט ולכוין להם הדרך.

י) לערוף את העגלה בנחל.

יא) שלא יעבד באותה קרקע ולא תזרע.

יב) שלא לשום דמים.

יג) לעשות מעקה.

יד) שלא יכשיל תמים בדבר.

טו) לפרוק עם מי שנכשל בדרך.

טז) לטעון עמו.

יז) שלא יניחנו נבהל במשאו וילך לו.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.