הלכות אבל - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות אבל - הקדמה

הלכות אבל - הקדמה

 הלכות אבל יש בכללן ארבע מצות: אחת מצות עשה ושלש מצות לא תעשה, וזה הוא פרטן:

א) להתאבל על הקרובים ואפילו כהן מתטמא ומתאבל על הקרובים, ואין אדם מתאבל על הרוגי בית דין. ולפי זה כללתי הלכות אלו בספר זה שהן מעין קבורה ביום מיתה שהיא מצות עשה.

ב) שלא יטמא כהן גדול לקרובים.

ג) שלא יכנס עם המת באהל.

ד) שלא יטמא כהן הדיוט לנפש אדם אלא לקרובים בלבד.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.