הלכות עדות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות עדות - הקדמה

הלכות עדות - הקדמה

 הלכות עדות יש בכללן שמונה מצות: שלש מצות עשה וחמש מצות לא תעשה, וזה הוא פרטן:

(א) להעיד לבית דין למי שיש לו עדות.

(ב) לדרוש ולחקור העדים.

(ג) שלא יורה העד בדין זה שהעיד עליו בדיני נפשות.

(ד) שלא יקום דבר בעד אחד.

(ה) שלא יעיד בעל עבירה.

(ו) שלא יעיד קרוב.

(ז) שלא להעיד בשקר.

(ח) לעשות לעד זומם כאשר זמם.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.