הלכות אבות הטומאות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות אבות הטומאות - הקדמה

הלכות אבות הטומאות - הקדמה

הלכות שאר אבות הטומאות יש בכללן שלש מצות עשה וזה הוא פרטן.

(א) דין טומאת נבלה

(ב) דין טומאת שרץ

(ג) דין טומאת שכבת זרע וע"ז מטמאה כשרץ וטומאתה מדברי סופרים

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.