הלכות כלים - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות כלים - הקדמה

הלכות כלים - הקדמה

הלכות כלים ענין אלו ההלכות לידע כלים שמקבלין טומאה מכל אלו הטומאות וכלים שאינן מתטמאין וכיצד מתטמאין ומטמאין

וביאור ענין זה בפרקים אלו.