הלכות מטמאי משכב ומושב - נהקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מטמאי משכב ומושב - נהקדמה

הלכות מטמאי משכב ומושב - נהקדמה

הלכות מטמאי משכב ומושב יש בכללן ארבע מצות עשה וזהו פרטן.

(א) דין טומאת נדה

(ב) דין טומאת יולדת

(ג) דין טומאת זבה

(ד) דין טומאת זב

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.