הלכות פרה אדומה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות פרה אדומה - הקדמה

הלכות פרה אדומה - הקדמה

הלכות פרה אדומה יש בכללן שתי מצות עשה וזהו פרטן.

(א) דין פרה אדומה

(ב) דין טומאת מי נדה וטהרתן

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.