הלכות טומאת אוכלין - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות טומאת אוכלין - הקדמה

הלכות טומאת אוכלין - הקדמה

הלכות טומאת אוכלין מצות עשה אחת והיא דין טומאת אוכלין ומשקין והכשרן

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.