הלכות מעשר שני ונטע רבעי - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מעשר שני ונטע רבעי - הקדמה

הלכות מעשר שני ונטע רבעי  -  הקדמה

הלכות מעשר שני ונטע רבעי יש בכללן תשע מצות שלש מצות עשה וששת מצות לא תעשה וזהו פרטן.

(א) להפריש מעשר שני.

(ב) שלא להוציא דמיו בשאר צרכי בני אדם חוץ מאכילה ושתיה וסיכה.

(ג) שלא לאוכלו בטומאה.

(ד) שלא לאוכלו באנינות.

(ה) שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים.

(ו) שלא לאכול מעשר תירוש חוץ לירושלים.

(ז) שלא לאכול מעשר יצהר חוץ לירושלים.

(ח) להיות נטע רבעי כולו קדש ודינו להאכל בירושלים לבעליו כמעשר שני לכל דבר.

(ט) להתודות וידוי המעשר.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.