הלכות תרומות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות תרומות - הקדמה

הלכות תרומות   -  הקדמה

 הלכות תרומות יש בכללן שמנה מצות שתים מצות עשה ושש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) להפריש תרומה גדולה.

(ב) להפריש תרומת מעשר.

(ג) שלא יקדים תרומות ומעשות זה לזה אלא יפריש על הסדר.

(ד) שלא יאכל זר תרומה.

(ה) שלא יאכל אפילו תושב כהן או שכירו תרומה.

(ו) שלא יאכל ערל תרומה.

(ז) שלא יאכל כהן טמא תרומה[

(ח) שלא תאכל חללה תרומה ולא מורם מן הקדשים.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.

 

בתחלת הספר ואי איתא להא מילתא בחלה הוא דאיתא.