הלכות ברכות - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות ברכות - הקדמה

הלכות ברכות  - הקדמה

 הקדמה

הלכות ברכות מצות עשה אחת והיא לברך את השם הגדול והקדוש אחר אכילה

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.

 

שהקדימו בשבלין או מעשר שני והקדש שנפדו, אע"פ שלא נתן את החומש הרי זה מברך תחלה וסוף, וכן כל כיוצא בהן.