קריאת שמע - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

קריאת שמע - הקדמה

קריאת שמע  - הקדמה

 הלכות קריאת שמע מצות עשה אחת והיא לקרות קריאת שמע פעמים ביום.

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.

 

 בעונתה אלא הרי הוא כקורא בתורה. ומברך לפניה ולאחריה כל היום, אפילו איחר וקרא אחר שלש שעות.