הלכות מילה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מילה - הקדמה

הלכות מילה  - הקדמה

הלכות מילה מצות עשה אחת והיא למול הזכרים ביום שמיני.

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.

 

לעולם.