הלכות עירובין - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות עירובין - הקדמה

הלכות עירובין  - הקדמה

הלכות עירובין מצות עשה אחת והיא מדברי סופרים ואינה מן המנין

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.

 

עוד יום.