הלכות חמץ ומצה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות חמץ ומצה - הקדמה

הלכות חמץ ומצה  - הקדמה

הלכות חמץ ומצה יש בכללן שמונה מצות שלש מצות עשה וחמש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

א) שלא לאכול חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה,

ב) להשבית שאור ביום ארבעה עשר,

ג) שלא לאכול חמץ כל שבעה,

ד) שלא לאכול תערובת חמץ כל שבעה,

ה) שלא יראה חמץ כל שבעה,

ו) שלא ימצא חמץ כל שבעה,

ז) לאכול מצה בלילי הפסח,

ח) לספר ביציאת מצרים באותו הלילה.

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.