הלכות קדוש החדש - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קדוש החדש - הקדמה

הלכות קדוש החדש  - הקדמה

הלכות קדוש החדש הוא מצות עשה אחת והיא לחשב ולידע ולקבוע באיזה יום תחלת כל חדש מחדשי השנה וביאור מצוה זו בפרקים אלו.