הלכות קדוש החדש פרק יג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קדוש החדש פרק יג

הלכות קדוש החדש פרק  יג

הלכה א

אם תרצה לידע מקום השמש האמיתי בכל יום שתרצה תוציא תחלה מקומה האמצעי לאותו היום על הדרך שביארנו, ותוציא מקום גובה השמש, ותגרע מקום גובה השמש ממקום השמש האמצעי והנשאר הוא הנקרא מסלול השמש.

 

הלכה ב

ותראה כמה מעלות הוא מסלול השמש: אם היה המסלול פחות מק"פ, מעלות תגרע מנת המסלול ממקום השמש האמצעי, ואם היה המסלול יותר על ק"פ מעלות עד ש"ס, תוסיף מנת המסלול על מקום השמש האמצעי ומה שיהיה אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו, הוא המקום האמתי.

 

הלכה ג

ודע שאם יהיה המסלול ק"פ בשוה או ש"ס בשוה אין לו מנה, אלא יהיה המקום האמצעי הוא המקום האמתי.

 

הלכה ד

וכמה היא מנת המסלול?

אם יהיה המסלול עשר מעלות תהיה מנתו כ' חלקים, ואם יהיה כ' מעלות תהיה מנתו מ' חלקים, ואם יהיה ל' מעלות תהיה מנתו נ"ח חלקים, ואם יהיה מ' מעלות תהיה מנתו מעלה אחת וט"ו חלקים, ואם יהיה נ' מעלות תהיה מנתו מעלה אחת וכ"ט חלקים, ואם יהיה ס' מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ומ"א חלקים, ואם יהיה ע' מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ונ"א חלקים, ואם יהיה פ' מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ונ"ז חלקים, ואם יהיה צ' מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ונ"ט חלקים, ואם יהיה ק' מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ונ"ח חלקים, ואם יהיה ק"י תהיה מנתו מעלה אחת ושלשה וחמשים חלקים, ואם יהיה ק"כ תהיה מנתו מעלה אחת ומ"ה חלקים, ואם יהיה ק"ל תהיה מנתו מעלה אחת ול"ג חלקים, ואם יהיה ק"מ תהיה מנתו מעלה אחת וי"ט חלקים, ואם יהיה ק"נ תהיה מנתו מעלה אחת וחלק אחד, ואם יהיה ק"ס תהיה מנתו מ"ב חלקים, ואם יהיה ק"ע תהיה מנתו כ"א חלקים, ואם יהיה ק"פ בשוה אין לו מנה, כמו שביארנו, אלא מקום השמש האמצעי הוא מקומה האמתי.

 

הלכה ה

היה המסלול יתר על ק"פ מעלות תגרע אותו מש"ס מעלות ותדע מנתו. כיצד?

הרי שהיה המסלול ר' מעלות, תגרע אותו מש"ס תשאר ק"ס מעלות. וכבר הודענו שמנת ק"ס מעלות מ"ב חלקים. וכן מנת המאתים מ"ב חלקים.

 

הלכה ו

וכן אם היה המסלול ש' מעלות, תגרע אותו מש"ס ישאר ס'. וכבר ידעת שמנת ס' מעלות מעלה אחת ומ"א חלקים. וכן היא מנת הש' מעלות. ועל דרך זו בכל מנין ומנין.

 

הלכה ז

הרי שהיה המסלול ס"ה מעלות, וכבר ידענו שמנת הס' היא מעלה אחת ומ"א חלקים, ומנת הע' היא מעלה אחת ונ"א חלקים, נמצא בין שתי המנות י' חלקים. ולפי חשבון המעלות יהיה לכל מעלה חלק אחד, ויהיה מנת המסלול שהוא ס"ה מעלה אחת ומ"ו חלקים.

 

הלכה ח

וכן אילו היה המסלול ס"ז היתה מנתו מעלה אחת ומ"ח חלקים. ועל דרך זו תעשה בכל מסלול שיהיה במניינו אחדים עם העשרות, בין בחשבון השמש בין בחשבון הירח.

 

הלכה ט

כיצד?

הרי שרצינו לידע מקום השמש האמתי בתחלת ליל השבת י"ד יום לחדש תמוז משנה זו תוציא אמצע השמש תחלה לעת הזאת, וסימנו ק"ה ל"ז כ"ח כמו שביארנו, ותוציא מקום גובה השמש לעת הזאת יצא לך סימנו פ"ו מ"ה כ"ג, ותגרע מקום הגובה מן האמצעי יצא לך המסלול י"ח מעלות ונ"ב חלקים ושתי שניות, סימנם: י"ח נ"ב ב'. ואל תקפיד בכל מסלול על החלקים, אלא אם יהיו פחות משלשים אל תפנה אליהם, ואם היו שלשים או יתר, תחשב אותם מעלה אחת ותוסיף אותה על מנין מעלות המסלול לפיכך יהיה מסלול זה י"ט מעלות ותהיה מנתו על הדרך שביארנו: ל"ח חלקים.

 

הלכה י

ולפי שהמסלול הזה היה פחות מק"פ, תגרע המנה שהיא ל"ח חלקים מאמצע השמש, ישאר ק"ד מעלות ונ"ט חלקים וכ"ה שניות, סימנם ק"ד נ"ט כ"ה ונמצא מקום השמש האמיתי בתחלת ליל זה במזל סרטן בט"ו מעלות בו פחות ל"ה שניות. ואל תפנה אל השניות כלל לא במקום השמש ולא במקום הירח ולא בשאר חשבונות הראיה אלא חקור על החלקים בלבד, ואם יהיו השניות קרוב לשלשים עשה אותם חלק והוסיפו על החלקים.

 

הלכה יא

 

ומאחר שתדע מקום השמש בכל עת שתרצה תדע יום התקופה האמיתי כל תקופה שתרצה, בין תקופות הבאות אחר עיקר זה שממנו התחלנו, בין תקופות שעברו משנים קדמוניות.