הלכות מגילה וחנוכה - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מגילה וחנוכה - הקדמה

הלכות מגילה וחנוכה -   הקדמה

הלכות מגילה וחנוכה יש בכללן שתי מצות עשה מדברי סופרים ואינן מן המנין

וביאור שתי מצות אלו בפרקים אלו.