הלכות שבת - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שבת - הקדמה

הלכות שבת  - הקדמה

הלכות שבת יש בכללן חמש מצות שתי מצות עשה ושלש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן.

(א) לשבות בשביעי

(ב) שלא לעשות בו מלאכה

(ג) שלא לענוש בשבת

(ד) שלא לצאת חוץ לגבול בשבת

(ה) לקדש את יום השבת בזכירה

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.

 

סקילה, או שיעשה שיעור מלאכה כולה בשגגה מתחלה ועד סוף, ואחר כך יהיה חייב חטאת קבועה.