הלכות שקלים - הקדמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שקלים - הקדמה

הלכות שקלים  - הקדמה

הלכות שקלים מצות עשה אחת והיא ליתן כל איש מחצית השקל בכל שנה

וביאור מצוה זו בפרקים אלו.